Κατασκευή δασοτεχνικών έργων

Εμπειρία και κατάλληλο προσωπικό για την άρτια κατασκευή κάθε δασοτεχνικού έργου (αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις καλλιέργεια υποβαθμισμένων συστάδων κ.ά.).

Η εταιρία μας διαθέτει πλούσια εμπειρία στην κατασκευή δασοτεχνικών έργων.

Έχει αναλάβει με απόλυτη επιτυχία την κατασκευή και συντήρηση μονοπατιών, μεγάλων αναδασώσεων, κατασκευή δασικών δρόμων, καλλιέργεια δασικών συστάδων, την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και πολλά άλλα δασοτεχνικά έργα.

Μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιοδήποτε δασοτεχνικό έργο σε όλη την ελληνική επικράτεια αφού διαθέτουμε το κατάλληλο προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

Αξιοπιστία

Εμπειρία και κατάλληλο προσωπικό