Αποκατάσταση λατομικών και άλλων χώρων

Αναλαμβάνουμε την αναδάσωση λατομικών και άλλων χώρων καθώς και την συντήρηση αυτών (πότισμα, τσάπισμα, λίπανση κ.ά.)

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην αποκατάσταση λατομικών χώρων.

Αναλαμβάνει την υλοποίηση κάθε μελέτης αποκατάστασης χώρου, την επιλογή και την φύτευση των φυτών καθώς και την συντήρηση τους το πότισμα τους το βοτάνισμα τους και κάθε άλλη εργασία που εγγυάται την σίγουρη και μόνιμη αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Εμπειρία

Αποκατάσταση λατομικών και άλλων χώρων