Υπηρεσίες συλλογής και διάθεσης μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Συλλογή οργανικών μη επικίνδυνων απορριμμάτων (κλαδιά, ξύλα, χόρτα, φύλλα κ.ά.) τον θρυμματισμό τους και την μετατροπή τους σε κηπόχωμα.

Η εταιρία μας διαθέτει τα κατάλληλα μηχανήματα για την συλλογή και επεξεργασία των κλαδιών των φύλλων και των χόρτων.

Τα οργανικά απορρίμματα θρυμματίζονται με θρυμματιστηκά μηχανήματα και κατόπιν μετατρέπονται, με την κατάλληλη επεξεργασία, σε κηπόχωμα.

Ανακύκλωση

Συλλογή οργανικών μη επικίνδυνων απορριμμάτων (κλαδιά, ξύλα, χόρτα, φύλλα κ.ά.), τον θρυμματισμό τους και την μετατροπή τους σε κηπόχωμα.

Συλλογή μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων